неделя, 6 ноември 2011 г.

Работна среща в 122 ОУ „Николай Лилиев”, гр.София, по проект „Различни заедно”, 26.09 – 02.10. 2011г.През месец септември 2011г. се проведе поредната среща (осма след срещите в Турция, Франция, Полша, Чехия, Испания, Румъния, Литва, Германия) на училищата партньори в проекта „Различни заедно”. 122 ОУ „Николай Лилиев” беше домакин на срещата. Тема на срещата беше ”Религиозно разделение в европейските страни”. Участваха 9 училища от 8 европейски държави – Чехия, Франция (2 училища), Германия, Белгия, Испания, Швейцария, Италия и Румъния. Освен учители от училищата партньори присъстваха ученици от Италия, Чехия, Франция и Швейцария. Всеки партньор представи религиите, които са разпространени в съответната страна. Презентацията на 122 ОУ беше представена от г-н Л.Коцев и ученици от 7ми клас на 122ОУ.
По време на работната среща учениците гости бяха настанени в семейства домакини. Така българските деца общуваха на английски език със своите връстници, взаимно се учиха да произнасят думи на български и други езици.
Насладете се на нашите емоции, като изгледате филма:

http://www.youtube.com/watch?v=XzwrxrplK5Q

Няма коментари:

Публикуване на коментар