понеделник, 6 юни 2011 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 09.06.2011г. /ЧЕТВЪРТЪК/, ОТ 18.00ч

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за ПЪРВИ КЛАС

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА /КЛАС/ -

ОРИГИНАЛ