петък, 16 ноември 2012 г.

Концерт по повод 50 годишния юбилей на нашето училище

През 2012 се навършват 50 години от създаването на 122 Основно училище. Юбилеят ще се чествува на 28.11.2012 г. от 18.00ч. в зала Люмиер на НДК. За контакти на тел.8650374.


 
 

вторник, 6 ноември 2012 г.

Първа работна среща по проект "Полет през Европа"

Първата работна среща за проект „Полет през Европа”, LLP-2012-COM-MP-125 бе проведена през м.октомври 2012г. в гр.Фуенлабрада, Испания с домакини на срещата - партньорите от училище Ceip la Canada, Fuenlabrada. Координатор на проект „Полет през Европа” е училище от Великобритания, а училищата партньори са от: Испания, Франция, Белгия, Италия, Литва, Турция, Португалия и България. Присъстваха представители на всички страни партньори. Целта и програмата на срещата бяха първият етап развитието на проекта - запознаване с партньорите, отчитане на извършеното до тук, разискване и поставяне на предстоящите задачи. Всеки от партньорите беше подготвил  материали и презентации, в които представи своето училище и държава;  рисунки на деца в национални носии от страната си и поздрав написан на майчин и английски език за организирания кът Коменски в испанското училище; представи в листовки или презентации снимки и описание на птиците, които обитават околната среда и района на неговото училище. Представителите на 122ОУ  представиха презентации на английски език – за  България, за 122ОУ и район Лозенец; за птиците в София ; за птиците в района. Испанските домекини бяха организирали конференция с експерти и орнитолог от организация SEO-BIRDLIFE. Те показаха презентации за миграцията на птиците и тяхната периодичност, за различните движения на птиците по време на миграция –  например на местно ниво при направа на гнездо и търсене на храна. Партньорите проведоха работна среща в кметството на община Лоранка във Фуенлабрада, където се срещнаха освен с представители на общината и със специално поканени експерти за птиците от фондация GREFA.Беше организирано посещение на Национален парк "Montfrague" в район Екстрамадура. В района Екстрамадура има 334 вида птици от които 228 вида свиват гнездата си в района. Всички участници в работната среща  получиха нови знания от експертите,  имаха възможност да видят на живо с просто око, бинокли и специално денесени от експертите телескопи различни видове птици в естествената им среда като: испански императорски орел, черен щъркел, сокол скитник, рибарче, корморан, белоглав лешояд, черен лешояд, скална лястовица, алпийски бързолет.