вторник, 21 декември 2010 г.

ЕВРОПА в движение - европейски проект по програма Коменски към ЦРЧР„ЕВРОПА В ДВИЖЕНИЕ” е един от новите международни училищни проекти, по който ще работи 122ро ОУ „Николай Лилиев” за учебната 2010-2011г. и 2011-2012г.
Участници в проекта са страни от: Великобритания (две училища от район, близък до Манчестър); Швеция – училище от Стокхолм; Франция – училище от Париж; Испания – училище от Мадрид; Словения – училище от район, близък до Любляна и нашето 122ро Основно училище. Училището координатор на проекта е училището от Швеция.
Целта на проекта е да обедини ученици, учители и по-широка образователна общност от участващите страни, като въз основа на учебния план обхване по-широка област от предмети, а именно: химия, биология, математика, майчин език и чужди езици, история, социални науки, домашен бит и компютърни технологии.
Още в началото на проекта ученици и учители от всяка страна ще представят себе си в e-Twinning пространството в Интернет. Там ще бъдат представяни и всички идеи и резултати.
Първата година от проекта (учебната 2010-2011г.) е под надслов „Здравословно хранене”. През тази година учениците ще откриват начина на живот и хранителните обичаи в Европа чрез съвместнo разработване на дневници с хранителен режим за отделните народи. Така те ще повишат знанията си за храненето и ефекта от това върху човешкото тяло. Учениците ще имат възможност да обменят опита и знанията си чрез две посещения в страни-партньори – а именно в Швеция и Словения и ще създадат съвместна готварска книга с подобрени национални, но вече по-здравословни рецепти от всяка страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар