събота, 31 януари 2009 г.

Нашият колектив


Нашите учители са с богат педагогически опит, използват интерактивни методи на преподаване, гъвкави и мобилни са към навлизащите технологии в училище.
Диалогът родители-учители е широко застъпен в нашето училище. Грижата за децата е наша обща грижа. Учителите ни държат на реда и дисциплината в училище, което е предпоставка за успеваемостта на учениците. От завършващите седми клас, 60% продължават обучението си в елитни езикови гимназии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар