сряда, 8 януари 2014 г.

Прием в първи клас за 2014-2015 учебна година

Уважаеми родители,

Начинът за приемане на ученици в училището се определя от Педагогическия съвет
при спазване изискванията на нормативните актове.
/Раздел II, чл.150, ал.1, т.6 от ППЗНП/

Решението на ПС, графикът на дейностите и критериите за прием на първокласници
ще бъдат публикувани в сайта след 01.03.2014г.

Заявления за записване ще се приемат от 01.04.2014г.
 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар