вторник, 6 ноември 2012 г.

Първа работна среща по проект "Полет през Европа"

Първата работна среща за проект „Полет през Европа”, LLP-2012-COM-MP-125 бе проведена през м.октомври 2012г. в гр.Фуенлабрада, Испания с домакини на срещата - партньорите от училище Ceip la Canada, Fuenlabrada. Координатор на проект „Полет през Европа” е училище от Великобритания, а училищата партньори са от: Испания, Франция, Белгия, Италия, Литва, Турция, Португалия и България. Присъстваха представители на всички страни партньори. Целта и програмата на срещата бяха първият етап развитието на проекта - запознаване с партньорите, отчитане на извършеното до тук, разискване и поставяне на предстоящите задачи. Всеки от партньорите беше подготвил  материали и презентации, в които представи своето училище и държава;  рисунки на деца в национални носии от страната си и поздрав написан на майчин и английски език за организирания кът Коменски в испанското училище; представи в листовки или презентации снимки и описание на птиците, които обитават околната среда и района на неговото училище. Представителите на 122ОУ  представиха презентации на английски език – за  България, за 122ОУ и район Лозенец; за птиците в София ; за птиците в района. Испанските домекини бяха организирали конференция с експерти и орнитолог от организация SEO-BIRDLIFE. Те показаха презентации за миграцията на птиците и тяхната периодичност, за различните движения на птиците по време на миграция –  например на местно ниво при направа на гнездо и търсене на храна. Партньорите проведоха работна среща в кметството на община Лоранка във Фуенлабрада, където се срещнаха освен с представители на общината и със специално поканени експерти за птиците от фондация GREFA.Беше организирано посещение на Национален парк "Montfrague" в район Екстрамадура. В района Екстрамадура има 334 вида птици от които 228 вида свиват гнездата си в района. Всички участници в работната среща  получиха нови знания от експертите,  имаха възможност да видят на живо с просто око, бинокли и специално денесени от експертите телескопи различни видове птици в естествената им среда като: испански императорски орел, черен щъркел, сокол скитник, рибарче, корморан, белоглав лешояд, черен лешояд, скална лястовица, алпийски бързолет.
Няма коментари:

Публикуване на коментар