събота, 30 ноември 2013 г.

eTwinning семинар за професионално развитие


От 20 до 23 ноември 2013г. в Билунд , Дания се проведе Семинар за професионално развитие на тема "Научно образование" за учители по предмети от Kултурно-образователна област "Природни науки и екология" по дейност eTwinning.
Семинарът се проведе в Legoland и  в него взеха участие115 начални учители от 27 различни страни. Вергиния Веселинова, начален учител от 122 ОУ, бе избрана от ЦРЧР за участник в семинара.

Участниците имаха 3 дневна програма, разпределена на 3 сесии:
  • Представяне на дейността eTwinning;
  • Намиране на  партньори за eTwinning  дейности;
  • „ Мозъчна атака” чрез серията Mindstorms на ЛЕГО, но преди всичко ... учене чрез игра. 
 Любимата играчка на много деца, Лего тухлите, беше основен инструмент по време на Семинара. Имаше семинари по Lego Mindstorms , Stop Motion, Lego игри и т.н.
Семинарът не е беше за Lego като игра. Ставаше дума за педагогическата идеята за ученето като творчески процес. Ученето като откритие, като израстване , като социален процес. Учениците  могат да учат, творят и преподават. Те могат да бъдат инженери. „Ние трябва да настояваме за експертно знание” -  каза Крис Роджърс от Университета в Бостън, един от основните говорители .
Професор Оле Капрани от Университета в Аархус изнесе реч на тема „Играта като път към науката и инженерството”.

Участниците в семинара бяха разделени на групи според възрастта на учениците, на които преподават; проведоха се разговори между учителите, създадоха се групи, обсъждаха проекти по програма eTwinning. Вергиния Веселинова, представител на България, начален учител от 122 ОУ, се включи в проект със заглавие City bricks. Това ще бъде креативен eTwinning проект, включващ теми: Гражданско образование, география, природа, математика, изкуство, занаяти. Участниците в проекта освен 122 ОУ са: Guinita Pugeja амбасадор от Латвия, Paola Arduini амбасадор от Рим, Италия, Patrizia DÁntonio от Италия (учител в Италианско училище в Париж), Romain Couairon от Бордо, Франция и Hero Zangana от Дания.

Участниците в семинара посетиха училището в Билунд. Те наблюдаваха как учениците изучават използването на вятъра и слънчевата енергия, как работят с ЛЕГО роботите, посетиха заниманията по спорт, библиотеката, а във фоайетата видяха как учениците сами подготвят уроците в екип.

”Креативността не е индивидуална...колкото повече залагаме на креативността, толкова по-силни ще бъдем” е мнението на Ан Гилеран, педагогически мениджър за eTwinning звеното от Националното звено на Дания.

http://www.youtube.com/watch?v=doFkZnQDnyE&feature=youtu.be